Služby

Rozsah služeb je pestrý, patří mezi ně především
 • rekultivace zahrad
 • prořezávání stromů a stromků
 • odstraňování náletových dřevin
 • zakládání nových trávníků
 • pravidelné sekání trávy
 • výsev a hnojení travnatých ploch
 • odstraňování kořenových systémů
 • terénní úpravy
 • opěrné zídky
 • chodníčky
 • jezírka